IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Podlahové vykurovanie

Každý spôsob vykurovania má svoje výhody i nevýhody.
U podlahového vykurovania je viac výhod ako nevýhod, čo je jeden z dôvodov rozširovania tohto spôsobu vykurovania. Porovnaním výhod a nevýhod sa môže stavebník rozhodnúť pre konvekčné (radiátorové) alebo podlahové kúrenie, prípadne pre kombináciu oboch spôsobov. Medzi hlavné výhody teplovodného podlahového vykurovania patrí:

Veľmi dobré rozloženie teploty vzduchu v miestnosti:

Teplota vzduchu vykurovanej miestnosti je iná pri zemi, uprostred a pri strope. Výškové rozloženie teploty závisí okrem iného od spôsobu prenosu tepla. Zo všetkých možností umiestnenia vykurovacích telies je najvhodnejšie z hľadiska rozloženia teploty vzduchu práve podlahového vykurovanie. Vďaka tomuto rovnomernejšiemu rozloženiu teplôt vzniká pocit dobrej tepelnej pohody. Lepšie rozloženie teploty vzduchu v miestnosti ako u podlahového kúrenia nie je zatiaľ známe.

Nižšia teplota vody:

Teplota vody pre podlahové vykurovanie je omnoho menšia ako u konvekčného (radiátorového) vykurovania. To má dôsledok, ktorý možno považovať za ďalšiu výhodu – menšie tepelné namáhanie materiálu, menšie dĺžkové rozťahovanie trubiek v dôsledku zmeny teploty, nižšia teplota vody, to všetko stačí pre vykurovanie aj pri nízkej teplote vonkajšieho prostredia.

Bezprašná prevádzka:

Teplý vzduch stúpa od podlahy nahor len veľmi pomaly. Nedochádza pritom k cirkulácii vzduchu v takej miere ako je tomu u konvekčného (radiátorového) vykurovania. Nemôže sa teda víriť prach, ktorý by prúdil po miestnosti. Z hľadiska hygieny prevádzky sa jedná o veľmi vhodný spôsob vykurovania najmä pre alergikov a astmatikov.

Kúrenie nezaberá užitočný priestor:

Radiátory a iné konvekčné vykurovacie telesá zaberajú vo vykurovanej miestnosti časť priestoru. Podlahové vykurovanie nie je vidieť a nezaberá žiadne miesto oproti radiátorom a iným konvekčným telesám, ktoré zaberajú vo vykurovanej miestnosti podstatnú časť priestoru a navyše narúšajú jej estetický vzhľad. Podlahové kúrenie nemôže nepriaznivo narušiť interiér a je preto vhodné do všetkých miestností v dome.

Možnosť kombinácie podlahového vykurovania s konvekčným:

Kúrenie jednej miestnosti podlahou a susedných miestností radiátorom dnes už nie je technicky nemožné. Dobre navrhnutý projekt, použitie správnych materiálov a kvalitné prevedenie prác pri budovaní vykurovacej sústavy je predpokladom bezproblémovej prevádzky kombinovaného vykurovania. Ďalšou možnosťou je tiež kombinované vykurovanie jednej miestnosti ako radiátorom, tak miestností v dome.

Možnosť vykurovania ľubovoľne veľkých plôch:

Miestnosti s podlahovým vykurovaním môžu mať plochu veľmi malú alebo aj mnoho štvorcových metrov veľkú. Podlahové kúrenie daľej umožňuje ohrievať vonkajšie plochy, ako napríklad: chodník k domu, dvor alebo parkovacie miesto a pod.

Možnosť vykurovania plôch nepravidelného tvaru:

Vykurovanie hadmi teplovodného vykurovania je možné prispôsobiť podľa pôdorysného tvaru miestnosti. Rúry sa môžu ohýbať do rôznych tvarov bez toho aby sa znížila ich kvalita alebo životnosť. Ich využitie môže byť aj tvarovo veľmi členitých miestnostiach.

Podlahové kúrenie má aj svoje nevýhody.

Nutnosť veľmi starostlivej práce:

Pri vykonávaní inštalácie nemožno nič uponáhlať a každá pracovná operácia sa musí ihneď po vykonaní skontrolovať. Preto odporúčame odbornú firmu, ktorá má skúsensoti s takouto prácou.

Dobrá tepelná izolácia podlahy:

Pri nedostatočnej tepelnej izolácii podlahy by veľa tepla unikalo do betónovej konštrukcie, alebo do podkladných konštrukcií. Tým, že sa zdroj tepla nachádza práve v podlahe, by tepelné straty podlahou boli oveľa vyššie ako u radiátorového vykurovania. U podlahového kúrenia musia byť pod vykurovacími rúrkami uložené dosky z kvalitného, tvrdeného, podlahového EPS polystyrénu.

Vhodnosť použitia:

Sálavé podlahové vykurovanie sa môže využívať v rôznych budovách a v rôznych miestnostiach. Všeobecne možno povedať, že sa môže vybudovať a používať všade, kde môže byť teplonosná podlahová krytina, cez ktorú bude sálať teplo bez väčších strát.
Podlahové vykurovacie sústavy slúžia už niekoľko rokov v rodinných domoch, obchodoch, opravovniach, drobných prevádzkach poskytujúcich služby, vstupných halách podnikov a ďalších budovách.

V rodinných domoch sa zriaďuje podlahové vykurovanie do všetkých miestností bez nutnosti použiť radiátorové vykurovanie. Podlahové vykurovanie nemusí byť využité len pre vykurovanie na izbovú teplotu. V niektorých prípadoch je potrebné miestnosti len temperovať, aby v zime nezamrzlo ovocie (napr. pivnica), farby (napr. garáž) alebo iný materiál (napr. dielňa). Vykurovanie zádveria na 20°C je zbytočné, ale teplota nastavená termostatom na 17°C môže byť v zimnom období postačujúca.