IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Klasické radiátorové vykurovanie

Pri klasickom konvenčnom spôsobe vykurovania sa priamo prostredníctvom vykurovacích telies ohrieva okolitý vzduch. Typické pre tento spôsob je vznik turbulencie ohriateho vzduchu v miestnosti.

Hlavnou výhodou klasického vykurovania oproti podlahovému sú krátke nábehové časy pri zmene vnútornej teploty. Jednoducho pokiaľ si užívateľ zmení teplotu pootočením termostatickej hlavice na vykurovacom telese, zmena sa prejaví takmer okamžite.
Ďalšou nespornou výhodou sú nižšie investičné náklady cca o 30%.
Z tepelno-technického hľadiska môže nastať prípad, keď  podlahové vykurovanie nám nestačí na zabezpečenie tepelnej pohody v miestnosti. Sú to hlavne miesta s väčšími presklennými plochami. Tu je nutné kombinovať podlahové vykurovanie s klasickým (vykurovacie telesá) alebo pomocou podlahových konvektorov.