IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Vitajte na stránkach Termoinstal s.r.o.,

Cieľom firmy je kvalita, rýchlosť a prvorade spokojnosť zákazníka.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vodoinštalatérskych prác, prác v oblasti kúrenia, či už podlahového alebo klasického radiátorového, taktiež realizujeme montáž plynových kotlov.

  • 1Kanalizácia všeobecne je sústava technických zariadení slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich čistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza kanalizácia dažďové, domové aj priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú úroveň. Kanalizácia sa môže skladať zo stôk rôzneho prietokového profilu, ktoré sú zhotovené z rozličných stavebných materiálov (betón, PVC, kamenina, liatina a ďalšie) a taktiež z kanalizačných objektov (kanalizačná prípojka, vpust, šachta, spádovisko, žumpa, prečerpávacia stanica, čistiareň odpadových vôd..).
  • 2 Najznámejším výrazom pre domáci rozvod vody je slovo vodovod. Je to zariadenie pre potrubnú alebo podobnú dopravu vody. Verejná vodovodná sieť zaisťuje dodávku upravenej vody pre veľký počet obyvateľstva. K rozvodom vody patria diaľkové a miestne rozvody, ktoré sú uložené vo verejných priestoroch, a to tak, aby bolo možné ľahko vykonávať údržku a opravy rozvodu vody, najčastejši súbežne s komunikáciami. Súkromné rozvody vody zaisťujú rozvod vody z verejnej siete vnútri objektu alebo dopravu vody z neverejného zdroja, napríklad z vlastnej studne.
  • 3Kúrenie a podlahové kúrenie Pod bežným kúrením rozumieme v súčasnosti asi najskôr radiátorové vykurovacie telesá. K zaujímavým riešeniam kúrenia v obytných a kancelárskych priestoroch dnešnej doby však nesporne patrí podlahové vykurovanie. K najčastejším požiadavkám v rodinných domoch je podlahové kúrenie na prízemí a radiátorové vykurovanie na poschodí.

Ak máte záujem o vyhotovenie cenovej ponuky stačí, ak nás kontaktujete telefonicky alebo vyplňte formulár my sa Vám ozveme. Všetky cenové ponuky sú ZADARMO !

Začnite tu!